Category Archives: Søknadsfrister

Fellesutlysing for rekrutteringsstillinger høsten 2017

Fellesutlysingen for rekrutteringsstillinger ved fakultetet høsten 2017 vil komme i Jobbnorge, Bergens Tidende og på UiBs nettsider fredag 8. september med søknadsfrist 29. september.

Det blir lyst ut følgende stillinger:

Helse Vest søknadsrunde 2018

Fristen for Helse Vest forskningsmidler er 15. september, og nytt av året er at det ikke er mulig å søke om korttidsstipend for å fullføre doktorgradsprosjekt.

denne siden finnes retningslinjer for de ulike stillingskategoriene. Vær oppmerksom på at postdoktorstipendet kan forlenges fra 2,5 år til 3 år ved å inkludere et utenlandsopphold.

Søknadene vurderes ut ifra vitenskapelig kvalitet og nytte for pasienten og innvirkning på pasientomsorg, der disse to kriteriene er sidestilt. Les gjerne mer om vurderingskriteriene her.

denne siden finner dere mer informasjon, blant annet lenke til søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelsen.

Vi vil gjerne bistå dere i søknadsprosessen, så kom innom oss i 8. etg. på Laboratoriebygget eller send en e-post til Itana Sloper-Krivopapic og Amra Grudic-Feta.

Itana og Amra

Søknad om prosjektmidler fra Extrastiftelsen / Redd Barna

logoRedd Barna er medlem av Extrastiftelsen, som hvert år lyser ut prosjektmidler. Høsten 2017 inviterer Redd Barna forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke om midler til nye helseprosjekter gjennom dem. (Forskningsprosjekter har første frist 1. juni 2018.)

I første omgang sender man en skisse på 1–2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning. Prosjektskissen sendes på e-post til Stina Eiet Hamberg ved Redd Barna. Spørsmål kan rettes til samme e-postadresse eller på telefon (995 50 054).

Søknadsfrist: 20. august 2017.

Les mer om retningslinjer for søknad om midler til helseprosjekter her.

NordForsk-midler til forskerkurs

Det nordiske nettverket NorDoc som UiB/MOF deltar i, planlegger en søknad om midler fra NordForsk-midler. Målet er å utvikle en serie av felles forskerkurs som kan tilbys gjennom dette nettverket. Forskerkursene kan være innen alle fagområder ved fakultetet, og eksisterende forskerkurs kan gjerne videreutvikles til dette formålet.

For mer informasjon: kontakt Roland Jonsson (roland.jonsson@uib.no / 55 97 46 49).

Tidsfrist for å melde inn kurs: 24. mars 2017.

Fulbrigts forskningspris 2017

Alumniforeningen for det norske Fulbrightprogrammet har siden 2014 utdelt en årlig pris til beste artikkel publisert av en norsk Fulbright alumni i et fagfellevurdert tidsskrift. Forfatter(e) av vinnerartikkelen tilgodeses med kr. 50 000. I år er prisen supplert med en pris for yngre forskere (Fulbright Norway Young Researcher Award), som premieres med kr. 10 000.

For flere detaljer: se her.

Søknadsfrist for begge prisene: lørdag 1. april 2017.

Utdanningspriser ved MOF 2017

I tråd med fakultetets Handlingsplan for utdanning har det siden 2011 blitt delt ut tre utdanningspriser ved MOF: Studiekvalitetsprisen, Undervisningsprisen og Pris for internasjonalisering i studiene. Fakultetet lyser nå ut alle de tre utdanningsprisene for 2017.

For flere detaljer om formål, kriterier og nominering: se her.

Tidsfrist for å fremme forslag til priskandidater: tirsdag 18. april 2017.

Continue reading

Sjöberg-prisen 2018

Det kongelige svenske vitenskapsakademiet inviterer deg til å nominere kandidat(er) til Sjöberg-prisen 2018.

Sjöberg-prisen innen kreftforskning tildeles forskere som har bidratt med vesentlig kunnskap om sykdomsmekanismer, risikofaktorer, eller behandling eller forebygging av kreft.

Nominasjoner må gjøres av enkeltpersoner og sendes elektronisk på et skjema som er tilgjengelig her.

Tidsfrist for nominasjoner: mandag 15 mai 2017.

For mer informasjon: se her.

Spørsmål kan rettes til sekretariatet for Sjöberg-prisen ved Rune Toftgård (rune.toftgard@kva.se / +46 8 673 95 60).

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi, kan søke om midler.

Søknad sendes elektronisk til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass.

Søknadsfrist: onsdag 5. april 2017.

Continue reading

Forskningsstipend ved utenlandsopphold for postdoktorer

Forskningsstipend for delfinansiering av utenlandsopphold kan søkes av postdoktorer som er finansiert av UiB/Det medisinsk-odontologiske fakultet. Forskningsstipendet forutsettes å delfinansiere etablerings- og merutgifter ved forskningsoppholdet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter etter billigste reisemåte. Forskningsstipend for postdoktorer gis for utenlandsopphold som varer i 3–12 måneder.

Utlysning og søknadsskjema finnes her.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Continue reading