Category Archives: Seminar og konferanser

Senter for ernæring | Seminarserie | Onsdag 27. september

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: onsdag 27. september kl. 14:30–15:30.
Sted: Birkhaugsalen, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Program:

”The decade of nutrition and global focus areas”
Ingunn Engebretsen, Senter for internasjonal helse

Moderator: Gülen Arslan Lied.

Det blir lett servering. Velkommen!

Biomedical Network inviterer til møte om benyttelse av helsedata

Norge har gode helseregistre, men makter vi å utnytte potensialet som dette representerer?

På møtet vil man presentere utfordringer og muligheter rundt helsedata og søke løsninger som kan gi forskere, medisinske firma og pasienter større nytte av helsedata som en felles ressurs. Møtet vil være interessant for leger i allmennpraksis, forskere i klinikk og preklinisk, industrielle aktører med flere.

Det tas sikte på å belyse viktige spørsmål omkring tilgang og bruk av data, og hvilken nytte samfunnet har av materiale som samles i offentlige registre og Biobanker. Derfor deltar viktige eiere og forvaltere av helsedata på møtet.

Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Bergen Teknologioverføring (BTO) står bak arrangementet, og de ønsker å medvirke til at det settes i gang flere verdifulle studier med bruk av unike registerdata.

Tid: 24. oktober 2017 kl. 15:30–19:30
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.

Påmeldingsfrist: 16 oktober.
Det er begrenset med plasser.

Program.

The Norwegian Cancer Symposium 2017 om presisjonsmedisin

Professor Eivind Hovig ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo ønsker velkommen til The Norwegian Cancer Symposium 2017 om presisjonsmedisin.

Møtet samler ledende nasjonale og internasjonale forskere innen feltet presisjonsmedisin, og emnene inkluderer følgende:

 • Computational cancer genomics
 • Tumor immunology and the microenvironment
 • Single cell analysis for disease trajectories and liquid biopsies
 • Monitoring cancer genetics in body fluids
 • Translational and clinical genomics

Tid: 4–6. desember.
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo.

Program og registrering.

Arbeidsseminarer i regi av Enhet for læring høsten 2017

Enhet for læring ved Det medisinske fakultet arrangerer denne høsten en serie idéverksteder og seminarer som er åpne for alle ansatte:

 • 14/9, kl. 12:00–14:00: Hvordan lager man gode spørsmål til flervalgsoppgaver (MCQ)?
 • 15/10, kl. 12:00–14:00: Hvordan lager man gode spørsmål til flervalgsoppgaver (MCQ)?
 • 31/10, kl. 12:00–15:00: Virkemiddel for studentaktiv undervisning
 • 7/12, kl. 12:00–15:00: Virkemiddel for studentaktiv undervisning

Mer informasjon og påmelding.

Utreiseseminar | 5. oktober

Internasjonalt senter ved UiB inviterer til utreiseseminar for stipendiater/forskere som skal dra/planlegger å dra på utenlandsopphold. Seminaret blir holdt av rådgiver ved HR-avdelingen.

Seminaret vil ta for seg følgende tema:

 • Søke økonomisk støtte
 • NAV/folketrygd
 • HELFO – bekreftelser på helserettigheter
 • Skatt/skattenedsettelse. Hvordan unngå dobbeltbeskatning og melde til UiB?
 • Forsikring – må du ha det?
 • Hvilken hjelp kan du få fra UiB?

Tid: 5. oktober 2017 kl. 12–14.
Sted: Internasjonalt rom, 3. etg., studentsenteret (samme etasje om SiB/kantinen).
Det blir servert lunsj.

Informasjon.
Påmelding.

Henvendelser kan rettes til rådgiver Jill A. Opsahl ved HR-avdelingen/Internasjonalt senter.

Methodologies for Digital Life – Focus on Metabolic Systems

Senter for Digitalt Liv Norge inviterer til et nettverksmøte om ”Methodologies for Digital Life – Focus on Metabolic Systems”.

Tidspunkt: 6. oktober 2017.
Sted: Hotel Terminus, Bergen.
Møtet er gratis og åpent for alle.

Møtet har en foreløpig liste over foredragsholdere, men er åpent for ytterligere bidrag, både muntlig og i form av poster.

Registrering og innsending av abstrakt.

Continue reading

Hva kan Bergen lære av canadisk medisinutdanning?

I regi av Enhet for læring inviteres alle undervisere ved Det medisinske fakultet til foredraget ”Control, Creativity and Scholarship – what can Bergen learn from the Success of Canadian Medical Education?

I foredraget vil Professor J. Donald Boudreau, leder av Centre for Medical Education ved McGill University, og Professor Edvin Schei ved IGS reflektere over forskjeller og likheter mellom norsk og canadisk medisinutdanning, og hva Bergen kan lære av Canada. McGill har en av verdens mest prestisjetunge medisinutdanninger, og Canada er verdensledende på forskning og fagutvikling innen medisinsk utdanning. I dette foredraget kan du som underviser lære mer om hva som bygger opp under denne suksessen.

Tid: 4. september 2017, kl. 08:30–10:00.
Sted: Seminarrom D302, Sentralblokken, HUS.

Informasjon og påmelding.

Alle undervisere som har anledning, oppfordres til å melde seg på!

Det 33. Ernst Klenk Symposium 2017 i Köln

Det 33. Ernst Klenk Symposium 2017 om “Tissue regeneration, wound healing and fibrosis: Translating basic concepts into regenerative therapy” finner sted 15.–17. oktober 2017 ved Det medisinsk fakultet, Universitetet i Köln (Tyskland), og er organisert av Center for Molecular Medicine Cologne.

Innsending av abstrakt.

Frist: 30. august 2017.

Continue reading

Bergen Stem Cell Consortium | Tredje årlige møte 2017

Bergen Stem Cell Consortium (BSCC) inviterer til et to-dagers seminar på Zander K Hotel i Bergen sentrum, 4.–5. september. Alle er velkomne!

Programmet omfavner spennende foredrag om mesenkymale stamceller, benregenerering og IPS-celler,

Program.
Registrering.
Påmeldingsfrist: 31. august.

Spørsmål sendes til: bscc@helse-bergen.no

Dagsseminar: Forskningsveiledning for PhD-veiledere

Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre PhD-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning.

Tid: tirsdag 3. oktober kl. 09:00–15:45.
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Påmelding.
Påmeldingsfrist: 3. september.
NB! Begrenset antall plasser.

Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes umiddelbart, og senest innen 3. september, slik at det kan gis tilbud til de som evt. står på venteliste. Påmeldte som ikke melder seg av innen fristen eller som ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagspakke.

Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet. Postdoktorer og eksterne veiledere er også velkomne.

Seminaret er ment å gi faglig påfyll om viktige temaer innenfor veiledning, samt legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for veiledere. Seminaret holdes på norsk.

Oppslag.
Program.

Horisontforedrag: Human activities and their influence on Space Weather

Velkommen til Horisontforedrag med Daniel N. Baker:

Human activities and their influence on Space Weather

Foredraget er på engelsk.

Tid: torsdag 22. juni kl. 15:15. Lett servering fra kl. 14:45.
Sted: Egget, Studentsenteret.

Les mer om foredraget her. (Lenke på engelsk.)
Meld deg gjerne på via Facebook.

Alle er hjertelig velkommen!

Horisontserien er en forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og for alle andre som er interessert i store vitenskapelige spørsmål og utfordringer som krysser fagdisiplinenes grenser

k2nytt_2017_uke-24_horisontforedrag

Human-caused effects on the space environment started in the late 19th century and reached their peak in the 1960s when high-altitude nuclear explosions were carried out by the USA and the Soviet Union Photo: The Official CTBTO Photostream. Copyright: CC-BY-2.0.

Continue reading

Workshop: Network Biology/Integromics Bioinformatics

NORBIS (den nasjonale forskerskolen i bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi) og CCBIO ønsker å invitere til en spennende workshop innen nettverksbiologi.

Tid: 23.–25. august.
Sted: Hotel Terminus, Bergen.

Workshopen har tittel Network Biology/Integromics Bioinformatics – Applications Towards Medicine, og inkluderer en rekke store navn innen feltet, som Albert-László Barabási, João Pedro de Magalhães, Alfonso Valencia med fler. I løpet av workshopen vil vi diskutere hvordan nettverksteori kan møte omics data, gi en introduksjon til grafteori, en oversikt over ulike typer biologiske nettverk, og også presentere såkalte integromics tilnærmingsmåter for analyse av komplekse sykdommer. Workshopen vil bestå av fellesforelesninger og praktiske øvelser i R og Cytoscape. NORBIS- og CCBIO-medlemmer vil ha prioritet, men alle er velkomne til å søke.

Du kan finne mer informasjon og registrere deg her (lenke) eller her (pdf).

Påmeldingsfrist: 15. juni.

Bioinformatics i Bergen | 2. og 3. oktober 2017

Årets Bioinformatics i Bergen (BiB) retrett foregår 2.–3. oktober 2017 på Solstrand hotell på Os.

Arrangementet er rettet mot alle lokale forskere som arbeider innen bioinformatikkfeltet, og søker å gi et rammeverk som forskere kan møte, utveksle ideer og skape muligheter for nettverk og samarbeid. Dagsordenen vil inneholde presentasjoner fra forskere i Bergen-området og gjesteforelesere fra utlandet, samt sosiale og friluftsliv

Takket være økonomisk støtte fra Bergen Research Foundation (BFS), er det ingen registreringsavgift for møtet; Transport, overnatting og måltider vil bli dekket. Arrangementskapasiteten er begrenset til 50 deltakere, vi har fortsatt noen plasser tilgjengelig, så hvis du vil delta, vennligst registrer din interesse ved å svare på denne linken før 15.juni 2017 

6th Building Bridges symposium: Epigenetikk i klinisk and translasjonell forskning

Serien med Building Bridges-symposier arrangeres for å bygge bro over klinisk og translasjonell forskning, og gi eksempler på hvordan forskningsgrupper kan samarbeide mot en bedre forståelse av patofysiologien bak sykdommer samt forbedrede muligheter for pasientbehandling og –omsorg.

Det sjette symposiet vil fremheve hvordan forskningen innen epigenetikk kan bidra til å bedre vår forståelse av helse og sykdom. Kurset vil fokusere på noen grunnleggende tema: Hva er epigenetikk? Og hvordan kan forskningen innen dette feltet bidra til presisjonsmedisin? Med dette som utgangspunkt vil fagfolk knyttet til klinisk og translasjonell forskning presentere eksempler på nye funn og anvendelser innen 1) epigenomikk, 2) celledifferensiering i sykdom, og 3) epigenetiske modifikatorer som mål for medikamenter. Symposiet avsluttes med en bolk om hvordan man kan engasjere publikum i fremtidige, samfunnsmessige anvendelser av epigenetisk forskning.

Tidspunkt: 10.–11. oktober 2017.
Sted: Forelesningssal 2, Biomedicum, Helsinki, Finland.

Informasjon, program og registrering.

Påmeldingsfrist: 15. september.

Kommende CCBIO-arrangementer

k2nytt_2017_uke-22_ccbio_forsidebannerCCBIO (Centre for Cancer Biomarkers), et senter for fremragende forskning (SFF) ved MOFA, har flere spennende arrangementer på agendaen framover. Her presenteres noen smakebiter.

 

Graduate Course in Extracellular Matrix (BMED904)
Tid: 12–16. juni.
Sted: Auditorium 4, BB-bygningen, Jonas Lies vei 91
En del foredrag er åpne for alle, selv om man ikke er påmeldt.
Mer informasjon her.

CCBIO Junior Scientist Symposium
Tid: 15. juni.
Sted: D303 (Birkhaugsalen), Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus
Mer informasjon her.

Biomarkers & Bioinformatics in Clinical Trials and Clinical Studies
Tid: 18.–19. juni.
Sted: Solstrand Hotel & Bad.
Mer informasjon her.

3rd International p53 Isoforms Conference
Tid: 18.–21. juni
Sted: Auditorium 1, BB-bygningen, Jonas Lies vei 91
Mer informasjon her.

Broegelmanns Forskningslaboratorium markerer 60 år med forskning

k2nytt_2017_uke-19_laboratory-work_broegelmann-research-laboratoryBroegelmanns Forskningslaboratorium ble startet i 1957 etter en donasjon til Universitetet i Bergen, og er internasjonalt en av de ledende forskningsgruppene på eksperimentelle, kliniske og genetiske studier av Sjögrens syndrom. Etter 60 års forskning innen immunologi og reumatologi markerer laboratoriet jubileet med et seminar for inviterte gjester om enhetens historie og forskningsaktiviteter.

Tid: tirsdag 16. mai 2017 kl. 10:00–14:00.
Sted: Bikuben kurs- og konferansesenter (gamle kantinen), Haukeland universitetssykehus

Grunnet kapasitetsbegrensninger er markeringen kun for inviterte gjester. Interessenter kan kontakte Kate Frøland.

Program

Senter for ernæring | Seminarserie | Fredag 19. mai

k2nytt_2017_uke-19_logo_senter-for-ernaeringSenter for ernæring har gleden av å invitere til det andre seminaret i vår nye seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: fredag 19. mai, kl. 14:30–15:30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget (kart)

Program:
Plantemat og fedme og risiko for kroniske sykdommer og dødelighet: resultater fra systematiske undersøkelser og metaanalyser
Dagfinn Aune, School of Public Health, Imperial College, London

Moderator: Simon Dankel

Det blir lett servering. Velkommen!

Konferanse: Translational Medicine 2017

k2nytt_2017_uke-19_logo_translational-medicineDette er en vennlig påminnelse om å sende inn abstrakter og postere til konferansen Translational Medicine 2017 (24.–26. september 2017 i Praha). Det er nå to uker til tidsfristen.

Konferansen ønsker abstrakter av høy kvalitet til muntlige presentasjoner eller postere i følgende to kategorier:

 1. Novel approaches in clinical development (25. september)

Fokus: nye verktøy for pasientvalg og responsprediksjon, og nye tilnærminger til kliniske studier.

 1. Developing more predictive preclinical tools to better reach proof of concept (26. september)

Fokus: nye prekliniske modeller med høy prediktiv verdi, inkludert nye screeningsteknologier for toksisitet eller effekt, og nye modeller som predikerer hvordan forbindelser fordeler seg i organismer (biodistribusjon).

Mer informasjon om innsendelse av abstrakter finner du her.

NorDoc og Nordic PhD Summit

Fakultetet deltar i et nordisk nettverk for forskerutdanning i medisin og helsevitenskap kalt NorDoc. Hensikten med nettverket er å etablere en felles plattform og samarbeide om aktiviteter og kurstilbud, og nettverket søkte nylig om NordForsk-midler til videreutvikling av sine aktiviteter og kurs.

NorDoc skal nå arrangere en Nordic PhD Summit 21.–22. august. PhD-kandidater som deltar, kan få ett studiepoeng godkjent i opplæringsdelen. Program og mer informasjon finnes her.

Redusert deltakeravgift ved påmelding før 19. juni. Etterpå dobles prisen.

Ta gjerne kontakt med Kaia Nepstad eller Roland Jonsson hvis du har spørsmål til dette.

Biomedical Network inviterer til møte om klinisk forskning

Det er et politisk mål at det gjennomføres flere kliniske studier i Norge. Dette er et ønske fra nasjonale myndigheter, helseforetak og medisinske firma. Biomedical Network ønsker gjennom sitt engasjement å tilrettelegge for at flere forskere, firma, studiepersonell og pasienter deltar i studier. Dette skal skje gjennom lokal og nasjonal innsats og på tvers av en rekke institusjoner som har viktige roller i organisering, finansiering eller utvikling av kliniske studier.

Derfor inviterer Biomedical Network til et møte om Resultater fra klinisk forskning – hvilket utbytte har vi og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

Her presenteres erfaringer og utfordringer, og man ser på hvilke verdier kliniske studier representerer.

Tid: 29. mai 2017 kl. 15:30–19:30.
Sted: Haukeland universitetssykehus, auditorium H113.

Påmeldingsfrist: 22. mai.
Det er begrenset med plasser.

Program og påmelding

Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover?

k2nytt_2017_uke-17_lis-konferanseNorsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) og de fire regionale utdanningssentrene inviterer til konferanse 2. november i Bergen. Program kommer senere, men det er mulig å melde seg på allerede nå.

Bakgrunnen for konferansen er at den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid startet 1. mars 2017. Spesialistutdanningen moderniseres og får et kvalitetsløft. Det er innført læringsmål, felles kompetansemoduler, IKT-løsning for planlegging og dokumentasjon av kompetanse, og det satses tungt på veiledning i praksis. I tillegg er fordelingen av ansvar, roller og oppgaver endret vesentlig.

Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivåer i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 1. oktober.
Redusert pris fram til 15. september.

Poster på UiB’s konferanse om samarbeid med Kina

UiB har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina, og var tidlig ute blant norske universiteter med en slik satsing. UiB styrker nå satsingen på samarbeidet med institusjoner og organisasjoner i Kina, og inviterer samarbeidspartnere, myndigheter ansatte, studenter og andre interessenter til en åpen konferanse om universitetets samarbeid med Kina, og til å delta med poster i konferansens posterutstilling.

Tid: torsdag 4. mai kl. 09–16.
Sted: Universitetsaulaen.

Påmeldingsfrist: torsdag 20. april kl. 12.
Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes her.

Frist for å melde inn poster: 10. april.
Frist for å sende inn poster: 20. april.
Melding og poster sendes til Åshild Nylund.

Continue reading

Martens seminar og foredrag 4. mai

I samarbeid med Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Norment, SFF) og K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning inviterer Dr. Einar Martens Forskningsgruppe for Biologisk Psykiatri til Martens seminar og foredrag 2017.

Tid: Torsdag 4. mai 2017 kl. 12:00–16:00.
Sted: Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssykehus.

Tema for seminaret er “How translational research has disclosed many old secrets of psychotic disorders”.

Martens Foredrag 2017 vil holdes av Professor Danielle Posthuma, Centre for Neurogenomics and Cognitive Research, VU University Amsterdam: “The role of big data, new statistical tools and functional studies in deciphering the genetics of schizophrenia”.

Se programmet for flere detaljer.

Registrer deg her.

Ny kompetanse for ei ny tid

Hordaland fylkeskommune inviterer samarbeidspartnere i næringslivet, utdanningssektoren og offentlig sektor til konferansen Ny kompetanse for ei ny tid – Kan europeisk samarbeid bidra til å utvikle framtidsretta kompetanse i Hordaland?

Tid: 19. april 2017, kl. 10:00–15:30.

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen.

Program.

Påmeldingsfrist: onsdag 12. april.

Seminarserie ved Senter for ernæring | Onsdag 5. april

k2nytt_2017_uke-12_senter-for-ernaering

Vi har gleden av å invitere til det første seminaret i en ny seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien vil ta opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: onsdag 5. april, kl. 14:30–15:30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget (kart)

Program:

Moderator: Gülen Arslan Lied

 • Perspektiver på kosthold og fedmeepidemien (Simon Dankel)

Det blir lett servering. Velkommen!

Mer informasjon om Senter for ernæring finnes her.