Category Archives: K2Nytt Uke 20

Ukens leder: ERC utlysninger

HelgeERC ble etablert for å legge til rette for langtidsfinansiering for forskere som driver med banebrytende, høy-risiko/høy-gevinst forskning der intensjonen er å etablere fremragende forskningsmiljøer i Europa. Høy vitenskapelig kvalitet er derfor det eneste evalueringskriteriet ved valg av forsker og forskningsprosjekt. Det banebrytende og ambisiøse prosjektet må balanseres med mulighet for suksessfull gjennomføring. I tillegg evalueres den intellektuelle kapasiteten, kreativiteten og forpliktelsen til prosjektlederen. Prosjektsøknaden bør gå på tvers av ulike forskningsområder, og ERC er positive til søknader som omfatter nye og kommende forskningsområder.

Ultrafiolett EysteinProsjektlederen til en ERC Starting Grant skal ha fått sin doktorgrad > 2 and < 7 år siden, mens denne perioden for ERC Consolidator Grant er > 7 and < 12 år. Klinisk utdanning, langtidssykdom og fødselspermisjon for mor og far kan tas med i betraktning ved utregning av forløpt tid.

ERC Starting og Consolidator Grant ser etter uavhengige unge forskere og forskere halvveis i karrieren som har potensiale til å utvikles til fremtidens toppforskere og/eller ledere innenfor deres forskningsområde. Hva kan, i ditt tilfelle, være bevis på forskningsuavhengighet? Det forventes at søkeren har publisert minst en viktig artikkel som sisteforfatter eller uten sin doktorgradsveileder for Starting Grant kandidater, og flere slike publikasjoner for Consolidator Grant kandidater.

18052967_1319147584846673_870994871_nFor 2016 var suksessraten innen helseforskning på 14 % for Starting og Consolidator søknadene, en prosent som er på linje med, og til og med høyere enn, tilsvarende program i Forskningsrådet.

Vi ønsker å oppfordre dere til å ta kontakt med oss om dere vurderer å søke disse stipendene i løpet av 2017 eller 2018. Utlysningen for Starting Grant åpner mest sannsynlig i løpet av sommeren 2017 og har vanligvis frist i løpet av oktober, mens Consolidator Grant utlysning forventes å åpne i løpet av høsten 2017 med forventet frist i løpet av februar 2018. I den anledning ønsker vi å gjøre dere oppmerksom på ERC Starting and Consolidator Grants Course som arrangeres av 14459722_1114441688650598_195979061_nForskningsadministrativ avdeling ved UiB. Representanter fra konsulentfirmaet Beacon Tech vil guide dere gjennom de ulike elementene i søknaden og gi råd om presentasjon av deres forskningside og dere selv. Dere kan også avtale en privat økt med dem etter lunsj for å diskutere deres ide og andre ting dere måtte lure på. Kurset finner sted 14. juni på hotell Ørnen og du kan registrere deg via denne lenken.

Helge, Eystein, Amra og Itana

Hjelp oss å skape et enda bedre fakultet!

Alle ansatte ved K1, K2 og IBM inviteres til allmøte på Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus, tirsdag kl. 13.00 – 13.45.

Hovedtekst: Fakultetet evaluerer nå effekten av ny organiseringen fra 2013 (prosjektet «Framtidens fakultet»). Mer informasjon her.

Hva fungerer bedre nå og hva kan fortsatt forbedres?

På møtet vil fakultetsledelsen informere kort om evalueringen, og ta imot spørsmål og kommentarer fra dere.

Oppsummert:

HVA: Allmøte for alle ansatte om evaluering av «Framtidens fakultet»

HVOR: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus

NÅR: Tirsdag 23.mai 2017 kl. 13.00 – 13.45.

 

Siste nettverkslunsj dette semesteret

Neste uke arrangeres dette semesterets siste nettverkslunsj på Forskerskolen i klinisk medisin.

Tid: tirsdag 23. mai kl. 11:30.
Sted: Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4).

Følgende presentasjoner står på programmet:

  1. Aliona Nacu: The Norwegian Sonothrombolysis in Acute Stroke Study (NOR-SASS).  Randomized Controlled Contrast-Enhanced Sonothrombolysis in an Unselected Acute Ischemic Stroke Population.
  2. Vojtěch Novotný: Sonothrombolysis resistant acute ischemic stroke patients: A NOR-SASS sub-study.
  3. Sigmund Ytre Hauge: MRI texture analysis in endometrial cancer.

Lunsj og forfriskninger serveres etterpå.

Ta kontakt med Ileana Cristea så snart som mulig hvis du ønsker å delta.

Seminar for veiledere

Som tidligere år arrangerer fakultetet også i 2017 et seminar for personer som veileder eller skal begynne å veilede PhD-kandidater.

Tid: tirsdag 3. oktober kl. 09:00–15:45.
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Program kommer senere.

Påmelding.

Seminaret er gratis, og anses som svært nyttig for alle veiledere – ny som erfaren.

Disputas uke 21

portrett_hall_schartum-hansen_xHall Schartum-Hansen disputerer for Ph.D. graden tirsdag, 23.mai 2017
Prøveforelesning: Tirsdag 23.mai 2017 klokken: 10:15
Oppgitt emne: ”New markers and impact of secular trends on cardiovascular risk prediction”
Sted: Stort auditorium, HUS, Sentralblokken 3.etasje, Jonas Lies vei 65
Disputas: Tirsdag 23.mai 2017 klokken: 12:15
Sted: Stort auditorium, HUS, Sentralblokken 3.etasje, Jonas Lies vei 65
Avhandlingens tittel: ”Determinants of long-term outcome in patients With cardiovascular disease. Choline oxidation and loop diuretics- cross – sectional and prospective relationships in large Norwegian cohorts of patients With suspected or verified coronary heart disease”
1st opponent: Professor Stefan Agewall, University of Oslo
2nd opponent: Professor Henrik Schirmer, UiT – Norges arktiske universitet.

Pressemelding