Category Archives: HMS-hjørnet

HMS-hjørnet: Håndtering av vold og trusler | Innføringskurs

UiB har stor bevissthet om risiko for vold og trusler. Universitetets ledere har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig, og at Retningslinjer for håndtering av vold og trusler følges opp. Som et ledd i dette arbeidet tilbyr Seksjon for HMS, beredskap og BHT innføringskurset «Håndtering av vold og trusler».

Tid: fredag 8. desember kl. 09:00–12:00.
Sted: C.G. Sundts hus, møterom A/B, Muséplassen 1.
Målgruppe: Ledere på alle nivå, samt hovedverneombud.

Mål:

  • Økt forståelse for hva som påvirker vår trygghet.
  • Kunnskap om hvordan vold og trusler kan forebygges.
  • Være bedre i stand til å håndtere potensielle volds- og trusselsituasjoner.
  • Hvordan dempe potensielle skadevirkninger og lære av våre erfaringer.

Påmeldingsfrist: fredag 24. november 2017.

Påmelding.

Kurset har begrenset antall plasser. Bekreftet påmelding vil bli tilsendt deltakerne.

Mer informasjon her.

HMS-hjørnet: Alle stillinger må lyses ut eksternt

Ny lov om statens ansatte trådte i kraft 1. juli og erstatter den gamle tjenestemannsloven. Én av endringene ved den nye loven er at vi ikke lenger kan lyse ut ledige stillinger internt uten særskilt hjemmel.

De stillingene som i løpet av sommeren er lagt ut på det indre markedet, må omgjøres til eksterne utlysninger, og fremover skal alle stillinger lyses ut eksternt.

Julie

HMS-hjørnet: Stopp i ventilasjonssystemet

Kjære alle,

HUS planlegger vedlikeholdsarbeid på ventilasjonssystemet, og de må følgelig slå av systemet kl. 17:00 torsdag 24. august i både blokk A (nordsiden) og blokk B. Arbeidet er forventet ferdig kl. 20:00.

Laboratoriearbeid som krever ventilasjon, kan ikke utføres i denne perioden.

Kontakt ingeniør Diana Espelid ved HUS hvis du har spørsmål om dette.

Beste hilsen Julie

HMS-hjørnet: Tøm backup-fryseren i 1M før ferien

Siden vi nå går inn i en periode med fravær og (svært) potensielt varmt vær, er vi alle tjente med at vi får tømt og ryddet i backup-fryseren før vi går på ferie.

Det er per i dag gjenglemte ting i fryseren som ikke står på listen over innhold. Vi ber om at alle tar ansvar for en sjekk av gjenglemte prøver, og minner om at bruk av fryseren skal avtales med Julie Stavnes.

HMS-hjørnet: Evaluering av internt arbeidsmarked ved UiB

Ordningene i det indre arbeidsmarkedet har vært virksomme siden 1. september 2016. I henhold til avtalen med fagforeningene skal ordningen nå evalueres for å vurdere hvilke tiltak som skal videreføres. Undersøkelsen inneholder spørsmål knyttet til internutlysninger, forenklede tilsettingsprosesser, og utnyttelse av hospiteringsordningene.

Undersøkelsen finner du her.

Den tar ca. 10 minutter.

Svarfrist: 31. mai.

HMS-hjørnet: E-læringskurs for laboratorieansatte

k2nytt_2017_uke-17_e-laeringskurs-for-laboratorieansatte

Opphavsrett: Colourbox.com

HMS-seksjonen har utarbeidet et lite e-læringskurs for laboratorieansatte. Kurset skal være et alternativ til kurset «Laboratoriekurs for nyansatte», som vi arrangerer årlig, og er en del av et e-læringsprosjekt for ansatte.

E-læringskurset er tilgjengelig for alle som ønsker å ta kurset, enten man er nyansatt, har vært ansatt lenge eller er student.

 

 

Kurset er nå åpent for påmelding/registrering. Det er ingen tidsfrist for når kurset må være gjennomført.

Informasjon og påmelding

HMS-hjørnet: Sykle til jobben 2017

19. april starter årets Sykle til jobben-aksjon. Målet med aksjonen er å komme i bedre form, men Sykle til jobben er også et sosialt tiltak for de ansatte. I år stiller UiB med flotte premier til både lag og enkeltansatte som deltar. Detaljer om disse premiene kommer etter hvert. I tillegg er det muligheter til å vinne premier i den nasjonale konkurransen.

For mer informasjon: se her.

HMS-hjørnet – digital sykmelding

3316958NAV arbeider med å digitalisere sykmeldingen, slik at det blir enklere for alle som er involvert i et sykefravær å samhandle. Målet er å ha en digital løsning tilgjengelig for alle i løpet av 2017. Deler av den digitale løsningen er allerede tatt i bruk av mange sykmeldte, men kan ennå ikke fullt ut benyttes for ansatte ved UiB

Les mer her.

HMS hjørnet

uten-navnTeknikerforumet trenger nye krefter! Er du interessert i å sitte i komiteen til teknikerforumet?
Om du tenker dette kunne være noe for deg, ta kontakt med Ingvild Jonsvoll enten på mail (Ingvild.Jonsvoll@uib.no) eller telefon 55973050.

HMS hjørnet

uten-navnTeknikerforumet trenger nye krefter! Er du interessert i å sitte i komiteen til teknikerforumet?
Om du tenker dette kunne være noe for deg, ta kontakt med Ingvild Jonsvoll enten på mail (Ingvild.Jonsvoll@uib.no) eller telefon 55973050.

K2 takker fjorårets komitee for vel utført jobb! Takk til Ersilia Bifulco, Tove H. Skogmoe Folkestad og Jenny Liqin Zhang.

 

HMS hjørnet – Hvem er du?

ssaasaPå UiB sine nettsider kan man søke opp en person om man lurer på telefonnummer, email eller annen info. Det er også mulig å legge inn et bilde av deg selv. Dette er noe UiB ønsker at vi har på våre profiler. Dessverre er det mange her på K2 som ikke har bilde av seg selv, men det er veldig enkelt å fikse.

Du kan ta kontakt med Irene Hjelmaas eller Ingvild Lekven Jonsvoll (8etg – lab-bygget) for å bli tatt bilde av. Bildet laster du opp på profilen din på “din side”, på www.uib.no/login. Du kan komme opppom torsdag, 15.desember klokken: 9-10 eller onsdag 21. desember klokken: 10 – 11 for å bli tatt bilde av.

HMS hjørnet

Engasjement og utvikling preger helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB). UiBs HMS-årsrapport for 2015 viser at det foregår mye godt HMS-arbeid ved universitetet. Det arbeides målbevisst med oppgavene og arbeidet innrettes mot utfordringene.

Ler HMS rapporten her.

 

HMS hjørnet

K2 er glade for at forrige periodes verneombud vil fortsette i en periode til. Verneombud for perioden 2017-2018 er:

Lab-bygget: Beryl Leirvaag
Lab-bygget 5. etasje: Marianne Eidsheim
KK: Britt Edvardsen
BK: Anne Hammer Knudsen

 

Siste frist for påmelding i dag

Duten navnen 23.11 braker det løs på Vilvite senteret i Thormøhlens gate 51 med HMS dagen. Dette blir en gøy og lærerik opplevelse som er oblirigatorisk for alle faste ansatte ved klinisk institutt 2, men selfølgelig er alle ansatte ved k2 velkommen.

Har du enda ikke meldt deg på er i dag siste sjanse for det å du kan melde deg på her!

Om noen har spørsmål ang. påmelding kan dere ta kontakt med Ingvild Lekven Jonsvoll i ekspedisjonen 8etg. lab-bygget. (Ingvild.Jonsvoll@UiB.no – 55973050)

HMS hjørnet

uten navnDen årlige HMS dagen til K2 nærmer seg med stormskritt.
Det er fortsatt mulighet til å melde seg på, registering kan du gjøre her!

Årets HMS dag holdes onsdag 23.11 på VilVite senteret i Thormøhlens Gate 51.
HMS dagen er obligatorisk for alle fast ansatte ved Klinisk institutt 2, men alle ansatte ved K2 er hjertelig velkommen på dagen!
Om noen har spørsmål ang. påmelding kan dere ta kontakt med Ingvild Lekven Jonsvoll i ekspedisjonen 8etg. lab-bygget. (Ingvild.Jonsvoll@UiB.no – 55973050)

Vi gleder oss til å se deg der, velkommen!

 

 

HMS hjørnet – Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtale-2_fullAlle medarbeidere skal tilbys en årlig medarbeidersamtale. Dette betyr at det ikke skilles mellom faste og midlertidig, vitenskapelige eller teknisk-administrative ansatte. I praksis er det leder med personalansvar som har ansvar for å innkalle til medarbeidersamtale: Instituttleder, avdelingsleder, forskningsgruppeleder eller seksjonsleder.

Hos K2 har instituttleder delegert ansvaret for medarbeidersamtalen til forskningsgruppeleder (FGL). FGL er ansvarlig for å tilby medarbeidersamtale til alle ansatte ved UIB i sin gruppe. Administrasjonen ved K2 vil sende ut lister over hvem som er i de forskjellige forskningsgruppene, og be om tilbakemelding om hvem som har fått tilbud om og gjennomført medarbeidersamtale fra FGL.

Vennligst merk at tilbud om og gjennomføring av medarbeidersamtale er en del av HMS-rapporteringen for 2016 som K2 skal sende til Sentraladministrasjonen.

Informasjon om forberedelser, gjennomføring og oppfølging finnes i personalhåndboken

 Ta kontakt med administrasjonssjef om du har spørsmål til gjennomføringen.