Daily Archives: 25. januar 2017

BSCC fagseminar torsdag 2.februar

Vi ønsker alle velkomne til neste BSCC fagseminar torsdag 2.februar, i samarbeid med BBB seminarserien, 14:30 – 15:30, aud 4, BBB.

Prof, MD Helge Ræder, (K2)

“The use of hiPSCs-derived pancreatic cells in diabetes disease modelling and prospects for diabetes cell therapy.”

Mer informasjon her.

 

Kjære kolleger ved Universitetet i Bergen

hhI forbindelse med åpning av Senter for ernæring ønsker vi å kartlegge ressurser og miljøer som driver med ernæringsforskning ved MOF og HUS for å få samlet oversikt over ernæringsrettet forskning.

Kartleggingen vil inkludere vitenskapelige ansatte inkludert forskerstillinger, Phd- og masterstudenter. Ved utfylling av skjema er det særlig viktig at periode for prosjekter/stillinger blir oppgitt for å sikre en oppdatert liste. Master og Phd-studenter og prosjekter kan også bli presentert på våre nettsider (www.uib.no/ernaring).

Det er ønskelig at svar sendes innen 20. februar 2017 til meg (gulen.arslan@uib.no) eller til Birger Berge i administrasjonen (Birger.Berge@uib.no).

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3035016